گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


فاز جدید نبرد استراتژیک ایران و آمریکا در خاورمیانه