آیا سرنوشت جنگ به زودی مشخص خواهد شد یا جنگ به درازا خواهد کشید؟ گزارش اکوایران را در لینک زیر بخوانید:
 


در آستانه خطرناکترین مرحله جنگ اوکراین: «استراتژی زمستانی» پوتین پیروز می شود یا «استراتژی تابستانی» ناتو؟