گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


واکنش ایران به ادعای برجامی رویترز: پرونده آژانس از میز مذاکره کنار نرفته