مسعود ستایشی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: دادستان با اعزام معاون و بازپرس ویژه بر این کار نظارت ویژه انجام و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است تا بر اساس آن بتوانیم پاسخ قابل دفاع داشته باشیم.

وی گفت: سازمان آتش‌نشانی بیش از هزار واحد پر خطر را در سطح تهران شناسایی کرده و به مرجع قضایی معرفی کرده است و دادسرای مربوطه آن ناحیه ۳۷ عمومی و انقلاب است نسبت به یکایک این واحد‌ها بررسی‌ها انجام شده و تذکرات لازم وجدی برای ایمن سازی آن‌ها داده شده است، ساختمان گاندی در لیست این ساختمان‌ها نبوده است.

ستایشی گفت: سازمان آتش‌نشانی چندین مرتبه اخطار‌های لازم را جهت ایمنی به این بیمارستان ارسال کرده است، تاکنون علت تامه وقوع حادثه مشخص نیست.