نقش پررنگ اقتصاد آمریکا باعث شده پاسخ به این پرسش اهمیتی دوچندان پیدا کند. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز پیش‌بینی خود را در این زمینه تا پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرده‌است.