ادامه این روند چندان مورد تایید تحلیلگران بازارهای مالی نیست و آنها معتقدند که دلار آمریکا روند نزولی را اصلاح خواهد کرد. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، روند دلار در روزهای آینده را با توجه به داده های اقتصادی پیش بینی کرده است.