داده‌های تورمی از اقتصاد اروپا نیز منتشر شد که با سرعت به روند نزولی خود ادامه داد و توانست اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد.

تنش‌های دریای سرخ و اختلال در زنجیره تامین هم توانست در لحن اعضای فدرال رزرو تاثیرگذار باشد و نگرانی از بازگشت تورم به اقتصاد جهانی و افزایش انتظارات تورمی را افزایش داد.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز به تحلیل داده‌های موجود و پیش‌بینی بازارهای جهانی می‌پردازد.