این فلز زرد در میان سخنان پاول نیز با افت و خیز همراه بود که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از برنامه مارکت تایمز توضیح می‌دهد.