برنامه متراژ

بازار ساخت و سازهای مسکونی در ابهام و رکود به سر میبرد

ابهام از بابت مشخص نبودن روند هزینهها و رکود نیز بخاطر سختی فروش آپارتمان نوساز و سختی خرید زمین برای ساخت دوباره. با این حال، بزرگان ساختمانی بهتر از سایر فعالان این حوزه میتوانند اوضاع آینده را تجزیه و تحلیل کنند. شرکتهای ساختمانی بزرگ مقیاس در وضعیت فعلی، متفاوت از سایر سازندهها در حال فعالیت هستند.

 

گفت و گو با روزبه ظهیری مدیرعامل شرکت 'گروه سرمایه گذاری مسکن درباره شرایط بازار ساخت و ساز و فعالیتهای این شرکت را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد