هر چند برخی کارشناسان، افزایش تسهیلات مسکن را به واسطه جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر ضروری می‌دانند، اما به ابعاد دیگری هم اشاره می‌کنند.

در این برنامه متراژ، فخرالدین زاوه، کارشناس اقتصاد مسکن و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به زوایای مختلف این تصمیم می‌پردازد.