هر چند که دولت بر این باور است که این طرح با مسکن مهر متفاوت خواهد بود و به دلیل اینکه از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده نمی‌کند نمی‌تواند تورم‌زا باشد، اما برخی کارشناسان  همچنان معتقدند که اقتصاد ایران توان اجرای این طرح را ندارد.

در این برنامه متراژ افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه، معتقد است بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نه تنها با اجرای این طرح به واسطه کمبود فولاد و سیمان، اقتصاد کشور با تنش ارزی مواجه می‌شود، بلکه بر این باور است که این طرح نیز همچون مسکن مهر بانک‌ها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند.