برنامه متراژ

بازار مسکن به منگنه بورس دچار می شود ؟

برنامه «آکادمی مسکن» در این قسمت به «موانع ذهنی و فنی مقابل کاهش قیمت ملک» اختصاص دارد.

دو تحلیل درباره آینده قیمت مسکن با لحاظ فاکتور «ریزش نرخ دلار» وجود دارد. این دو تحلیل چیست و کدام به واقعیت نزدیک است؟ در برنامه متراژ نیز به نگرانی بورسی درباره آینده معاملات مسکن پرداخته شده است. فرید قدیری کارشناس برنامه در این باره توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد