برنامه متراژ

خانه های دولتی به چه کسانی می رسد؟

پس از گذشت 12 سال، دولت مجددا به فکر ساخت مسکن حمایتی افتاده است. اما این خانه ها چه ویژگی هایی دارند؟ و قرار است متقاضیان آن ها چه کسانی باشند؟ این سوالات جزو محورهای این قسمت از برنامه متراژ است.

اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم انتقادهای زیادی به اجرای طرح هایی همچون مسکن مهر داشتند اما به نظر می رسد که پس از گذشت چندین سال به این نتیجه رسیده است که به ناچار باید اجرای طرحی همچون مسکن مهر را در پیش بگیرد. در روزهای گذشته ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن که در واقع جایگزین طرح مسکن مهر است آغاز شده است. کارشناس برنامه در صحبت هایش درباره این طرح می گوید که موضوع یا نکته مهمی که دولت به خصوص آقای رئیس جمهور به آن در بخش مسکن اعتقاد داشت، از آن نکته مهم و خط قرمزی که تعریف شده بود و به خاطر آن دولت وزیر از دست داد، در حال حاضر از آن خط قرمز دولت عبور کرده است. البته الان این سوال مهم مطرح است که آیا رئیس جمهور به این طرح اعتقاد دارد یا اینکه نسبت به این طرح مثل چند سال گذشته نقد دارد. کارشناس برنامه متراژ در بخش دیگری از صحبت هایش مطرح می کند که ورود مردم به طرح خانه های دولتی با ریسک هایی همراه است. او همچنین بیان می کند که بعید است این طرح مطابق وعده زمانی دولت به سرانجام برسد. این کارشناس همچنین به بررسی مواضع دولت های یازدهم و دوازدهم در رابطه با طرح مسکن مهر و خانه سازی دولت برای مردم می پردازد و صحبت های رئیس جمهور در این رابطه را مرور می کند.

در بخش دیگر این قسمت از برنامه متراژ، حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی مهمان برنامه است و به این سوال پاسخ می دهد که در حال حاضر چه سهمیه ای برای شهرهای جدید در طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده و در واقع شهرهای جدید در کجای این پازل قرار دارند؟ طاهرخانی در صحبت هایش بیان می کند که برنامه ریزی این است که اوایل آذرماه در مجموعه شهرهای جدید ثبت نام شروع شود و جامعه مخاطب این شهرها، ساکنین کلان شهرها هستند چرا که اغلب شهرهای جدید در پاسخ به نیاز مسکن کلان شهرها شکل گرفته اند. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این برنامه و در صحبت هایش به این موضوع می پردازد که ویژگی های اصلی این طرح چه چیزهایی است و چه تفاوت هایی با طرح مسکن مهر دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد