برنامه متراژ

همدست دلار در بحران مسکن

نگاه‌ها در بازار مسکن بار دیگر به دلار دوخته شده است.

آیا ارز تنها عامل جهت‌دهنده به قیمت مسکن است؟ اگر جواب منفی است، عامل یا عاملان‌ دیگر که بر بازار ملک تاثیرگذار هستند، چیست؟

فرید‌ قدیری کارشناس برنامه آکادمی مسکن در این باره توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد