برنامه متراژ

مشمولان مالیات مسکن ۹۹

برنامه دولت و مجلس برای مالیات های بخش مسکن در سال ۹۹ چیست ؟ کدام خانه ها در سال آینده مشمول پرداخت مالیات سالانه میشوند ؟ چه تعداد خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان در بازار مسکن وجود دارند ؟ آقای فرید قدیری و دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد