شکست برجام نزدیک است؟

مذاکرات برجام بعد از ۶ دور در وین برای تصمیم‌گیری‌هایی که تصمیم سخت از طرف دو کشور ایران و آمریکا برای طرفین نامگذاری شده متوقف شده است. این مذاکرات قرار است بعد از تصمیم‌گیری در پایتخت‌ها دور آخر آن در وین انجام شود.

اما سخنگوی دولت از احتمال ادامه مذاکرات در دولت سیزدهم به دلیل تامین نشدن منافع ایران تا اکنون خبر داد تا آینده دور هفتم گفتگوی ایران با ۴+۱ در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

پدیده کم آبی در کنار گزارشی که به خطر از بین رفتن زیست در بعضی از شهرهای ایران در بیست سال آینده خبر می‌دهد از دیگر موضوعات مهمی است که روزنامه‌های امروز ایران بر روی صفحه اول خود به آن پرداختند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد