رمز گشایی از سنت شکنی در سازمان برنامه

مسعود میرکاظمی رییس جدید سازمان برنامه خبر از تدوین بخش‌نامه نهایی بودجه ۱۴۰۱ و آمادگی برای ارسال آن به دفتر رئیس‌جمهور داد.

میرکاظمی معتقد است باید در بودجه سال آینده سنت‎شکنی صورت گیرد تا آثار و تبعات مثبت و تاثیرگذار بر زندگی مردم حاکم شود. اما منظور از این سنت‌شکنی چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد