اما آیا ابعاد مختلف این ماجرا نظیر نیاز واقعی به مسکن در کشور، امکان تولید بر اساس ظرفیت کشور، مصالح مورد نیاز، تامین مالی و آثار متعاقب این طرح اساسا با دقت مورد بررسی قرار گرفته است؟ 

در گفتگویی با افشین جاوید، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه، به بررسی ابعاد مختلف طرح مسکن ۴ میلیونی پرداخته ایم.

مسکن ۴ میلیونی بتنی خواهد بود یا فولادی؟

سیمان و فولاد لازم برای مسکن ۴ میلیونی؟

آیا کشور ظرفیت تولید مصالح لازم را خواهد داشت؟

پیش بینی وزارت راه در خصوص مسکن ۴ میلیونی؟

مجبور به واردات سیمان خواهیم شد؟

صنعت سیمان به مشکل برخواهد خورد؟

صنایع و شرکت های بورسی چه تاثیری خواهند پذیرفت؟

سیمان دو نرخی میشود؟

پیش بینی قیمت سیمان در بورس کالا؟ 

طرح مسکن ملی دلار را گران خواهد کرد؟