در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، نکته دیگری هم قابل توجه است، اینکه تورم اجاره‌بها و مسکن نیز بعد از مدت‌ها که روند معکوس از یک دیگر را طی می‌کردند، هم‌سو و هم‌جهت شد.

گزارش اکوایران از وضعیت تورم نقطه‌ای مسکن و اجاره از فروردین ۱۴۰۰ را ببینید.