از نظر کارشناسان باید پای مشاوران حقوقی به معاملات ملکی باز شود؛ البته در کنار این مسئله هر چه فضای موجود در بازار مسکن از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، امنیت آن نیز بیشتر می‌شود. اما مانع اولیه اینجاست که افزایش شفافیت بازار به مذاق برخی خوش نمی‌آید!