چند ماهی است که واژه «قرارگاه » وارد ادبیات شهری شده است. برای حل هر چالش شهری قرارگاهی تشکیل می شود ، علیرضا زاکانی شهردار تهران به تازگی در گزارش عملکردی که در یکی از برنامه های تلویزیونی ارائه داده است گفته  تا کنون 5 قرارگاه راه اندازی کرده است .

 به گفته او قرارگاه اجتماعی نخستین قرارگاهی است  که در شهرداری تهران راه اندازی شده ؛ باقی قرارگاه‌ها شامل مسکن، سلامت، ایمنی و حمل و نقل هستند تا با تجمیع ظرفیت‌ها، بازیگران هر عرصه کنار هم قرار گیرند تا به صورت دقیق در جلسات تصمیات لحظه‌ای مبتنی بر کار کارشناسی صورت گیرد.

ODAxZgf4fmhq

علی اصغر قائمی درباره ادبیات قرارگاهی در شهرداری تهران به اکو ایران گفت :‌اگر تاسیس این قرارگاه ها به رفع مشکلات و بهبود شرایط کمک کند  از هر ادبیاتی استفاده شود همه تحسین می کنند که مشکل برطرف شده، ولی اگر صرفا در حد همین ادبیات باقی بماند چندان زیبنده مدیریت شهری نیست. شاید بخشی از آن برگردد به این که در حوزه مدیریت واحد شهری هنوز اختیار کافی را نداریم و این مشکل ناشی از ضعفی است که در حوزه مدیریت  واحد شهری داریم و دوستان فکر می کنند با این مدل کار کردن و این ترکیب و استفاده از این ادبیات می توانند نقیصه را برطرف سازند.

اودرخصوص این که تا کنون چند قرارگاه در شهرداری تهران تشکیل شده و چرایی تشکیل قرارگاه حمل و نقل در شهرداری گفت:‌چنین موضوعی را سراغ ندارم و نشنیدم و برای خودم جای سوال است و اطلاع ندارم چند قرارگاه تاسیس کردند و ناظر به چه موضوعاتی هستند. امیدوارم روزی شهرداری توضیح دهد که به چه دلیل تاسیس شدند و چه کمکی به بهبود شرایط مدیریت شهری می کنند.

این عضو شورای شهر تهران درخصوص حضور شهردار در جلسات هم اندیشی و توضیحاتی که درخصوص عملکرد برخی از قرارگاه ها می دهد نیز گفت :در نخستین جلسه هم اندیشی شهردار در سال جدید ‌فرصت به این بحث ها نرسید و شهردار تهران عمدتا عملکرد شش ماه گذشته را گزارش دادند که در صحن شورا هم همان حرف ها را مبسوط تر ارائه کردند و ناظر بر گذشته بود و فقط بحث قرارگاه جهادی مسکن کمی بیشتر بحث شد. در ساختار شهرداری جایگاه، معاونت، شرکت، سازمان و منطقه داریم و هر کدام از اینها متکفل یک وظیفه هستند به طور مثال در شهرداری معاونت حمل و نقل داریم و اگر این گونه تلقی شود که توانمندی کافی برای حل مشکلات این حوزه را ندارد نیاز به قرارگاه است شاید درست نباشد البته من اطلاعاتی در خصوص این قرارگاه ندارم و برای اظهار نظر دقیق تر نیاز به اطلاعات بیشتر است .

او درخصوص این که شهرداری تمایل دارد که درخصوص این قرارگاه ها به شورا گزارش دهی کند گفت : با تاخیر خیلی زیاد می آیند و توضیح می دهند؛ مثلا قرارگاه مسکن پس از سه ماه و تذکرهای پی در پی  که توسط برخی از اعضای شورا داده شد توضیحاتی اجمالی داده  شد که باز هم برخی ها گفتند متوجه نشدیم یعنی چه و مجددا موکول شد به جلسه دیگری که آقای سارمی هم مبسوط تر توضیح دهد. 

قائمی درخصوص این که در برخی از گزارش های شهردار تهران بزرگ نمایی ها وجود دارد مانند اعلام تحقق 93 درصدی بودجه 1400 بعد از اصلاح و کاهش بودجه آیا این موارد به شهردار تذکر هم داده می شود گفت :‌آقای کاشانی به این موضوع اعتراض کردند . مانند این است که قرار بوده به قم  برویم تا عوارضی قم رفته ایم بعد می گوییم به مقصد رسیده ایم . البته معمولا اینها در جلسات خصوصی بحث و صحبت می شود و در صورت لزوم در صحن نیز مطرح می گردد. بنا نیست فضای رسمی جلسات شورا دچار تنش و کمی تلخی شود.