پیگیری های اکو ایران در گفت و گو با برخی از رانندگان اتوبوس‌ها نشان  از آن دارد که راننده ها در حال مذاکره با مقامات شهرداری برای افزایش حقوق هستند. به گفته این رانندگان اتوبوس افزایش حقوق کارگران شرکت واحد هر سال مطابق مصوبه شورای عالی کار تعیین می شد. طبق این روند امسال افزایش حقوق این قشر باید 38.5 درصد به اضافه 17 هزار  تومان در روز محاسبه می‌شد.

با این حال در اقدامی خلاف عرف مدیریت شهری در دوره علیرضل زاکانی حقوق کارگران  شرکت واحد را براساس مصوبه دولت درباره کارمندان خود، تنها 10 درصد افزایش داده است. رانندگان اتوبوس‌های واحد به این تصمیم شهرداری اعتراض داشته و به همین دلیل در برخی از خطوط دست از کار کشیده‌اند.

مسافر ایستگاه اتوبوس

پیش از این نیز اخباری مبنی بر اعتراض رانندگان اتوبوسرانی بخش خصوصی درخصوص جبران نشدن دستمزد خدمات شنیده شده بود . همچنین گفته  می شود هنوز 4 درصد حق مشاغل سخت وزیان آور بازنشستگان اتوبوسرانی که در اسفند ماه سنوات خدمت شان به پایان رسیده به تامین اجتماعی پرداخت نشده است .

مسافر ایستگاه اتوبوس

طبق گزارش‌های رسیده از سطح شهر برخی شهروندان تهرانی درخطوط پرمسافر مانند راه آهن –پارک وی و خط تندروی چمران مدت هاست در انتظار آمدن اتوبوس هستند و در این ایستگاه‌ها شاهد ازدحام جمعیت هستیم.

 هنوز شهرداری درباره این رویداد و چاره‌جویی احتمالی در این باره خبررسانی نکرده است.