به گفته او، تسهیلات بلندمدت مسکن در شرایط تورمی باعث شده تا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت این تسهیلات نداشته باشند. 

 بخشی از گفت و گوی اکوایران با این کارشناس اقتصاد مسکن را ببینید.