بدمسکنی چیست؟ چه تفاوتی با حاشیه‌نشینی دارد؟ و چه عواملی در افزایش آمار بدمسکنی نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با محمد سعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه درباره بدمسکنی گفت‌وگو کردیم.