تیرماه سال ۹۹ دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبات انجمن شورایاری محلات داد و از آن زمان فعالیت شورایاری ها با چالش هایی همراه بود . 

برخی از شورایاری ها انتظار داشتند پس از رای دیوان عدالت اداری، که شورای شهر تهران چه به صورت مستقل، چه از طریق شورای عالی استان‌ها و چه از طریق مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای این نهاد با اصلاحات حقوقی لازم (از جمله الگوهای انتخابات محلی غیرسراسری و مدل‌های مجمع عمومی) اقدام کند . 

اما مدیران جدید شهر ترجیح دادند طرحی تازه درخصوص مدیریت محله ای تعریف کنند که در آن شهرداری نقش پررنگی دارد . 

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران دراین خصوص به اکو ایران توضیح داده است .