اولین گزارش خزانه دار شورای شهر تهران از وضعیت دخل و خرج شهرداری تهران در سال 1401 نشان از بحرانی بودن وضعیت درآمدی شهرداری داشت ،.براساس این گزارش شهرداری توانسته در دو ماهه نخست سال حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند  در صورتی که رقم پیش بینی شده  ۸۳۰۰ میلیارد تومان بوده و به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوبه دو ماهه سال جاری ۲۴.۸۲ درصد بوده است.هرچند مدیران شهری اعلام کردند این رقم در خرداد ماه افزایش داشته و هزینه و درآمدهای شهرداری سر به سر شده اند . 

محمد آخوندی درپاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش درآمدها شهردار به سمت کاهش هزینه ها در حوزه های مختلف نمی رود به اکو ایران گفت :  یکی از بخش های اصلی هزینه های مدیریت شهری  بحث هزینه حقوق و دستمزد است و بر اساس مصوبات دراین بخش رشد 57 درصدی داشتیم وچاره ای جز افزایش قانونی حقوق و دستمزد نداریم و این اصلی ترین هزینه شهرداری است ،در بخش نگهداری و قراردادها شورا نیز این تذکر را داده است ، در جلسه ای که برای ارائه هزینه ها و درآمدهای شهرداری در سه ماهه اول سال برگزار شد به این موضوع اشاره و از شهرداری  خواستیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. باید ببینیم در گزارش بعدی که شهرداری می دهد آیا این روال عملی شده یا خیر. 

وی درپاسخ به پرسش دیگری درخصوص هزینه هایی که درخصوص برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشن 10 کیلومتری در خیابان ولیعصر هم توضیح داد : شهرداری تهران همان طور که در حوزه شهر، نگهداشت شهر، حمل و نقل، ترافیک و مانند اینها وظایفی دارد در حوزه فرهنگی اجتماعی و ایجاد نشاط هم وظایفی دارد. تا کنون به این که بخواهد هزینه ها درست انجام نشده باشد برنخوردم و اگر چنین موردی باشد،حتما تذکر می دهیم. جشنی که برای غدیر برگزار می شود حتما لازم است، بعد از چندین سال که هم کرونا بوده و در سطح شهر برای خانواده ها و مردم برنامه ای نداشتیم و هم این که در دوره قبلی به این مسائل کمتر توجه شده بود نیاز به چنین مراسم هایی داریم . عید غدیر بزرگ ترین عید ماست و ضمن این که یک همایش خانوادگی در نظر گرفته شده و تا جایی که می دانم بیشتر هزینه های این مراسم را خود مردم، گروه های خیریه، گروه های جهادی و هیئت های مذهبی پیگیری تامین می کنند و هزینه بخشی از اینها به شهرداری ارتباطی ندارد و شهرداری از اینها حمایت می کند. 

آخوندی درخصوص دستاوردهای نمایشگاه دستاوردهای شهرداری و خواهر خواندگی برای جلب سرمایه گذار هم گفت : نشستی با عنوان بررسی آسیب های سرمایه گذاری در شهر تهران و شهرداری های کلان شهرها داشتیم  که جلسه دوم  آن هم به زودی برگزار می شود و این جلسات ادامه دارد. وقتی دو هفته قبل از برگزاری همایش معاون اقتصادی در مورد این همایش در کمیسیون گزارش دادند یکی از مواردی که در آنجا الزام کردند این بود که حتما نتیجه این همایش در جذب سرمایه گذاری ها را دقیق در کمیسیون به ما ارائه دهند و منتظریم جمع بندی هایشان  انجام شود و در کمیسیون گزارش دهند . این جزو الزاماتی بود که برای شهرداری تعیین کردیم و امیدواریم  زودتر آماده و در کمیسیون ارائه دهند.