به گزارش اکو ایران، روند تورم اجاره هم سو با رشد قیمت مسکن در تهران و نقاط شهری خیز بلندی را برداشته است.

بررسی های آماری از وضعیت قیمت مسکن تهران در ابتدای تابستان امسال نشان از رشد 5.8 درصد داشته و متوسط قیمت مسکن را در پایتخت به 41 میلیون و 705 هزار تومان رسانید. این داده ها در ادامه رفتار ماهانه بانک مرکزی منتشر شده و برای سومین ماه متوالی حکایت از تورم مثبت مسکن تهران داشته است.

اما در کنار اعلام این شاخص مهم ،  بانک مرکزی هر ماهه روند اجاره را نیز در تهران و نقاط شهری مورد ارزیابی قرار می دهد. طبق داده های این نهاد برخی کارشناسان معتقدند رشد های پیشین ثبت شده در قیمت مسکن اکنون به بازار اجاره رسیده است.

تورم

رکوردزنی تورم اجاره در کشور

بر اساس داده های بانک مرکزی اجاره تهران در بعد ماهانه با رشدی 4.5 درصدی مواجه شده و از ماه قبل خود تقریبا 1.8 واحد درصد بیشتر شده است. تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری نیز مطابق با تهران برابر با 4.5 درصد بوده و از این شاخص در ماه گذشته تقریبا 1.5 واحد درصد بیشتر شده است.

مقایسه این تورم با 5 ماه گذشته نشان می دهد این بیشترین میزان رشد ماهانه قیمت اجاره در کشور بوده است. در ادامه، اتفاق مهم دیگر در این ماه هم سویی رکورد رشد ماهانه اجاره در تهران و نقاط شهری با تورم نقطه ای این شاخص بوده است.

درهمین رابطه تورم نقطه ای اجاره در تهران برابر با 47.4 درصد و در نقاط شهری نیز معادل با 52.3 درصد ثبت شده که در بازه 5 ماهه بالاترین سطح به شمار می آید.

بررسی این شاخص در ماه های مختلف نشان می دهد پس از آن که تورم نقطه ای تهران و مناطق شهری به سقف خود در آبان ماه بر خورد کرد جهت نزولی پیدا کرد. اما در اردیبهشت ماه سال جاری دوباره روند تورم اجاره در کشور صعودی شده و اکنون به بالاترین سطح خود در 5 ماه رسیده است.

برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق در ادامه رشد قیمت مسکن نشان می دهد همچنان تلاطم در بازار مسکن تهران و شهرستان ها برقرار بوده و اکنون قیمت ها در این بازارها روندی صعودی به خود گرفته اند.

تورم