به گزارش اکو ایران ،ازپاساژعلاءالدین پس از تخریب طبقه هفتم آن به دلیل حکم کمیسیون ماده 100 خبری نبود تا زمانی که مشخص شد مالکان آن توانسته اند که مجوزساخت دو طبقه اضافه بنا را بر روی ساختمان فعلی بگیرند.

این موضوع در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است . رییس کمیسیون حقوقی و نظارت و معماری و شهرسازی شورای شهر اعلام کرد که شهرداری تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی نسبت به این  پرونده را کرده است .

به گفته او‌به نظر می‌آید شهرداری وقت هم در دفاع از حقوق شهروندان در این موضوع کم کاری کرده است. 

امروز هم شهردار تهران درباره این این دو طبقه اضافه بنا گفته است که این موضوع میراثی است که از گذشته وجود دارد. ناظر به اتفاقی که رخ داده بود، قاعده جدیدی دنبال می‌شد تا بتوانند ساخت و ساز جدید دیگری هم داشته باشند. این موضوع مبتنی بر یک تخلف بود که بنده با کسانی‌که مقدمه آن را فراهم کرده بودند، برخورد کردم و به تخلفات اداری معرفی شدند. این تخلف در گذشته در درون شهرداری شکل گرفته بود و مقدمه آن صدور حکم دستگاه قضایی به ساخت و ساز جدید بود.

به گفته زاکانی  صاحبان این مجتمع باید نسبت به ایمن سازی و استحکام اقدام کنند. گام‌هایی در این مسیر برداشته شده که باید در ادامه اقدامات بهتر و بهینه‌تر باشد.

اما مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جزییات بیشتری از پشت پرده صدور این حکم به اکو ایران می گوید .

به گفته عباسی قاضی مکاتبه‌ای با کمیسیون ماده 5 داشته و از طریق آن سوالی را پرسیده مبنی بر این که آیا درزمانی که این ساختمان را می خواستند بسازد، به پهنه‌ی این پلاک چه تراکم مجازی را می‌دادند ؟

وی ادامه داد :‌جالب است که در نامه‌ اول کمیسیون ماده 5 اشاره شده که این پلاک از ضوابط پهنه‌ای مازاد بر تراکم استفاده کرده یعنی بیشتر از آن اندازه ساخته؛ ولی چون در بند اولش اشاره‌ای داشته به اینکه می‌توانسته  9 طبقه بسازد، قاضی مجددا گفته پاسخ این سوال برای من مفهوم نبود. پاسخ را مجددا واضح اشاره کنید. اینجا متاسفانه یک کوتاهی‌ای از جانب شهرداری صورت پذیرفته  و آن هم این بوده که زمانی خواسته اند  پاسخ بدهند، به آن قسمت دوم که این بنا مازاد تراکم دارد اشاره نکرده اند و فقط گفته شده ،آنجا بر اساس ضوابط پهنه‌ای می‌تواند 9 طبقه مجوز ساخت بگیرد . یعنی وضع موجود را تشریح نکرده که مازاد ساخت وجود ،دارد.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد :‌قاضی هم به همان جوابیه‌ شهرداری استناد کرده و رای صادر کرده مبنی بر این که این مالک حق دارد تا 9 طبقه بسازد که می شود همین دو طبقه مازاد .

عباسی با اشاره به این که این رای براساس یک مکاتبه رفت و برگشتی فی مابین شهرداری صورت پذیرفته است گفت :‌ یک رای به این مهمی در شهرداری با نامه‌ یک معاون مدیر کل اتفاق افتاده و خودتان می‌دانید که پاساژ علاء‌الدین جزو پاساژهای ناایمن بود. بعد از ایمن‌سازی هم هنوز مشکلاتی دارد، دیروز هم یک حریقی در این پاساژ اتفاق افتاد. به لحاظ سازه‌ای هم باور ما این نیست که آنجا طاقت این را داشته باشد که بخواهید روی آن اضافه طبقه بیاورید.

رئیس شورای شهر تهران هماززاویه ای دیگر به پرونده نگاه می کند اوگفت که اجازه ساخت دو طبقه بر روی این پاساژ درکمیسیون ماده ۳۸ به تصویب رسیده،کمیسیون ماده ۳۸ بحث معاملات شهرداری و اختلافات معاملات را پیگیری می‌کند.دراین کمیسیون بحث شهرسازی مطرح نیست.بنابراین اینکه اجازه ساخت طبقه اضافه داده شودبحث شهرسازی است درحالی که دراین کمیسیون پیمانکاران حضور پیدا می‌کنند و اختلافات مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌گیرد. لذا چنین پرونده‌ای نباید به آنجا می‌رفت و موضوع را دنبال خواهیم کرد.

به گفته چمران  متاسفانه به جای یک طبقه قبلی که در گذشته حذف شده اجازه ساخت دو طبقه به این پاساژ داده شده است. بر همین اساس روز گذشته نامه‌ای به کمیسیون ماده ۳۸ ارسال کردم که در آن تاکید شد در این کمیسیون تنها بحث معاملات و اختلافات شهرداری پیگیری می‌شود و باید در حیطه قانون و وظایف خود عمل کنند. پرونده این پاساژ در دوره گذشته نباید به این کمیسیون می‌رفته که به اشتباه یا هر دلیل دیگری رفته و چنین رایی داده شده است. قطعا و یقینا باید این رای برگردد و چنین چیزی عملیاتی نخواهد شد.