به گزارش اکو ایران ،روز گذشته اعضای شورای شهر با حضور شهردار جلسه‌ای هم‌اندیشی برگزار کردند ،جلسه ای که چمران دوبار در صحن علنی به اعضای شورای شهر اعلام کرد که در سالن شیبانی برگزار می شود . دلیل تاکید چمران این بود که دفتر شهردار نیز اعضا را در همان  ساعت به سالن جلسات دفتر شهردار دعوت کرده بود که مهدی چمران در ابتدای جلسه این اتفاق را یک ناهماهنگی عنوان کرد و گفت‌: جلسه در همان مکان سالن شیبانی و فقط با نیم‌ساعت تأخیر تشکیل می‌شود.

اما شهردار تهران بعد از مدت ها که به جلسات هم اندیشی دعوت نمی شد در این نشست چه گفت ؟

ناصر امانی درخصوص نشست روز گذشته اعضای شورای شهر تهران با شهردار توضیح داد: در این نشست شهردار برنامه‌های خود و اولویت‌هایش را به شکل مشروح به اعضا اعلام کرد. اعضا گلایه داشتند این برنامه‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود و شورا نیز به دلیل آنکه اطلاعی از این برنامه‌ها ندارد، امکان حمایت نیز ندارد درحالی‌که شوراها به جز هدایت و نظارت وظیفه‌ی حمایتی نیز دارند که اگر در جریان کارها قرار بگیرند، به نظر می‌آید بتوانند این جنبه‌ی حمایتی را در صورتی که برنامه‌ها مطابق با برنامه‌های بلندمدت باشد انجام دهد.

وی ادامه داد: قرار شد اعضا برنامه‌های شهردار را مطالعه کنند و اگر نظراتی دارند بیان کنند. همچنین تاکید شد این برنامه باید برشی از برنامه 5 ساله‌ی سوم شهرداری باشد و مطابق با بودجه سال آینده و نمی‌تواند این برنامه‌ها بدون توجه به برنامه سوم باشد مگر آنکه سند سومی به شورا جهت تصویب آورده شود.

وی تاکید کرد: جلسه روز گذشته اعضا با شهردار جلسه خوب و رو به جلویی بود هرچند در ابتدای جلسه تندی‌هایی شد و گلایه‌ها از سوی دو طرف خارج از عرف معمول بیان شد اما جلسه در جمع‌بندی به خیر و خوشی به اتمام رسید.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم درباره جلسه روز گذشته اعضای شورای شهر با علیرضا زاکانی شهردار پایتخت به فارس گفته است که  در این جلسه که  اعضای شورا، شهردار تهران و لطف‌الله فروزنده معاون شهردار حضور داشتند مباحث مختلفی درباره شهر تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علیرضا زاکانی برنامه‌های تنظیم شده در شهرداری تهران را در این جلسه مطرح کرد و دوستان هم نظرات‌شان را ارائه دادند تا بتوانیم هر چه بهتر بر اساس برنامه‌ریزی دقیق جلو برویم و شاهد بهبود هر چه بهتر وضعیت شهر تهران باشیم. برنامه‌های ارائه شده توسط شهردار تهران بسیار مفصل بود و بخش‌های عمرانی، حمل و نقل، فرهنگی، اجتماعی، اداری، نیروی انسانی و ... را در بر می‌گرفت ،‌ هر یک از این موضوعات مورد بحث قرار گرفتند و نظرات مطرح شد.برخی از برنامه‌ها نیز بر اساس برنامه سوم شهر تهران هماهنگ شده بود بر همین اساس بنا داریم که مصوباتی را در این راستا برای سال 1401 مدنظر قرار دهیم.

 به گفته چمران ،مباحث  مالی و اینکه چگونه درآمد شهر تأمین شود همچنین آسیب‌های اجتماعی و موضوعات نیروهای انسانی نیز در شهرداری به صورت بند بند و دقیق در این جلسه مطرح شد.

اما اخبار غیررسمی حمایت از تنش در این جلسه داشت . جلسه ای که گفته می شود با انتقاد تند یکی از اعضای شورای شهر درخصوص غیر واقعی بودن وعده های شهردار به شهروندان آغاز شده و پاسخ متقابل شهردار و در نهایت حمایت پرویز سروی از زاکانی در برابر اعضای منتقد .