نگرانی از قیمت نفت هم زورش به رشد شاخص نرسید

بازار امروز در حالی کار خود را شروع کرد که انتظار می رفت سایه اخبار بازار نفت اثر بیشتری بر معاملات داشته باشد...

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد