بازار امروز هم روی خوش نشون نداد!

بازار نسبت به دیروز عملکرد بهتری داشت، اما با این حال فشار عرضه حس می شود. شاخص، از یک میلیون فاصله بیشتری گرفته، اما با حمایت ها در برخی سهم های بزرگ، می توان امید داشت که بازار به روز های خوب خود بازگردد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد