هیجان مثبت و منفی این روزهای در بازار موج میزند

بعد از پشت سر گذاشتن دو روز پرعرضه، به نظر میرسد که بازار امروز کار خود را با رشدی امیدبخش به پایان برساند.

بسیاری از نمادها که روز گذشته در صف فروش بسته شدند، امروز در دامنه مثبت معامله میشوند و همین موضوع به وضوح از موج زدن هیجان در بازار سرمایه حکایت دارد...

مقصر این هیجان کیست؟ آیا در همه دنیا ما با اینگونه معاملات در بازار طرفیم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد