هتریک میلیونی شاخص!

امروز یکبار دیگر شاخص بورس از یک میلیون رد شد تا سهامداران انتظار وقوع یک رکورد دیگر در بورس را داشته باشند. تا این لحظه نزدیک به 300 نماد در صف خرید هستند و حدود 290 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب بازار شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد