بورس تهران هنگ است یا مدیران آن؟

اولین روز کاری در هفته جاری با تعویق سفارشگیری توسط بورس و فرابورس آغاز شد. این مشکل البته مربوط به هسته نبود و چندین کارگزاری هم امروز با مشکل مواجه بودند. گفته میشود که زمان معاملات امروز تا ساعت 13 خواهد بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد