روی خوش بورس به سهامداران

نقشه بازار بعد از چندین روز بالاخره سبز رنگ شد. البته باید گفت عرضه حقوقی‎ها از ابتدای بازار، به تعداد صف‎های فروش افزوده و از صف‎های خرید کاسته است. باید دید این زورآزمایی عرضه و تقاضا تا ساعات دیگر به چه نتیجه‎ای ختم می‎شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد