بورس و هیجانی که موج می‎زند

امروز تا این لحظه از بازار شاخص ۴۴ هزار واحد رشد داشته است. اما از ابتدای صبح به وضوح کشمکش بین حقیقی‎ها را می‎شد مشاهده کرد. یک ساعت بعد از شروع کار بازار فشار عرضه به حدی بیشتر شد که ارزش صفوف فروش از صفوف خرید بیشتر شد، اما حالا شاهد افزایش تقاضا هستیم. باید دید این دعوا بین عرضه و تقاضا، چگونه ختم می‎شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد