هشتاد روز اصلاح شاخص بورس

شاخص کل امروز هم ریزش داشت و تا این لحظه با افت ۲۴ هزار واحدی، در شرف از دست دادن کانال یک میلیون و سیصد هزار قرار گرفته است. نه خبری از ورود پول است نه ارزش معاملات بالایی که به آن امید بست. شاید تمامی سهامداران در فکر آنند که شاید بعد از انتخابات آمریکا وضعیت بهتر شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد