دامنه نوسان افزایش می یابد؟

غالب سهم های بازار با حجم بالایی در حال معامله اند و بنظر می رسد روند خوبی به بازار برگشته است. از طرفی ورود پول نیز ادامه دار شده و این امر را می توان به معنی بازگشت اعتماد به بازار تلقی کرد.

اما یک شایعه قابل توجه در این روز خبر افزایش دامنه نوسان در سهام های پیشتاز بود که در صورت صحت می تواند تاثیر بسزایی بر بازار بگذارد. دامنه نوسان از مباحث پرچالش و همیشگی در بازار بوده و به نظر می رسد باید تصمیم جدی در خصوص آن گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد