بازگشت به کانال یک میلیون و پانصد هزار

شاخص بورس یک میلیون و پانصد هزار را پس گرفت. حال باید گفت سهامدارانی که در این مدت ضرر کرده بودند، بخشی از زیان آن ها جبران شد.

البته برخی تحلیلگران معتقدند رسیدن به سقف تاریخی بورس در آینده نزدیک سخت به نظر می رسد. این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که ارزش معاملات و ورود پول به عنوان دو مشخصه بازار سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. باید دید در ادامه روزهای این هفته بازار چه سمت و سویی خواهد گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد