ناکارآمدی کارگزاری ها

بازار امروز با افت رو به رو شد که می توان یکی از دلایل آن را اختلال در سیستم کارگزاری ها دانست.

به رغم تکرار این اتفاق، هیچ گاه دلیل مشخصی از جانب این نهادها ذکر نشده است. 

مهمانان برنامه: 

احسان آذری‌نیا، کارشناس بازارهای جهانی

محمدحسین بابالو، کارشناس بورس کالا

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد