شاخص بر دوش سهم ‌های کوچک

در چند روز گذشته رشد محسوسی در شاخص بورس مشاهده نشده؛ اما نقشه بازار غالباً سبز رنگ است. این امر به معنی آن است که شاهد رشد در سهم‌ های کوچک هستیم.

بازارهای جهانی نیز در شرایط پرابهامی قرار دارند؛ زیرا از یک طرف خبرهای واکسن است و از طرف دیگر شاهد شیوع ویروس جدید کرونا هستیم.

مهمان برنامه:

احسان آذری‌ نیا، کارشناس بازارهای جهانی

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد