شروع پیش‌بینی سودهای عجیب؟

امروز فشار عرضه بیشتر شد و به نظر می‌رسد سهامداران ترس از نزول دوباره شاخص دارند. اما خبر عجیب امروز انتشار پیش‌بینی سود سهم مس ملی ایران بود که به نظر می‌رسد با واقیعت‌های اقتصادی هم‌خوانی ندارد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد