خروج پول همزمان با نزول شاخص

یکبار دیگر کانال یک میلیون و دویست هزار در حال از دست رفتن است و بی اعتمادی برای سهامداران خرد موج می زند.

رفتار مشابه، مانند اصلاح پیشین خروج پول است. باید دید با وجود ابهامات بسیاری که در بازار حاکم است و این موج نااطمینانی، بازار چه روندی را طی خواهد کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد