صف فروش‌ هایی که جمع شدند

امروز از ابتدای صبح تقاضای خوبی برای برخی سهم ‌ها شکل گرفت و همین امر باعث شد که بازار از جو‌ منفی چند روز گذشته خود فاصله بگیرد.

فرآورده ‌های نفتی، فلزات اساسی و چند گروه دیگر یک دست سبز پوش شده‌ اند و باید دید تا چند وقت می ‌توانند بر جو عرضه بازار غلبه کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد