روز خوب نوسان ‌گیرها

شاخص روند مثبت دیروز را خود را ادامه داد و در حال پس گرفتن کانال یک میلیون و دویست هزار است.

تقاضا برای غالب گروه ها وضعیت خوبی دارد و می توان گفت در نقشه بازار تنها گروه خودرویی یک دست قرمز پوش است. باید دید این روند افزایشی شروع یک صعود است یا فرصتی برای خروج؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد