این روزها آمریکا و بسیاری از دیگر اقتصادهای مهم جهان، افزایش نرخ تورم را تجربه می‌کنند. همین امر باعث شده نرخ تورم جهانی هم افزایش یابد.

اما آیا باید نگران افزایش نرخ تورم جهانی باشیم؟ در این ویدیو با بهره‌گیری از گزارش اکونومیست در همین زمینه، تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ بدهیم.