شاخص تولیدی فیلادلفیا وضعیتی نگران‌کننده پیدا کرده‌است. منطقه فیلادلفیا بار تولیدی زیادی دارد و می‌توان وضعیت آن را به وضعیت کل اقتصاد آمریکا بسط داد. 

علاوه بر آن، شاخص مدیران خرید هم وضعیت مطلوبی ندارد.علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل شاخص‌های مختلف در آمریکا پرداخته و توضیح می‌دهد که رکود چه اندازه محتمل است.