برای مثال وقتی منحنی بازده اصطلاحا به سمت «فلت» شدن پیش می‌رود، خبر از رکود اقتصادی در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، بازار اوراق را مورد بررسی قرار داده و توضیح می‌دهد که چرا فلت شدن منحنی بازده منتج به رکود اقتصادی خواهد شد.