شاخص در صورتیکه در طی این روزها این افت را نیز جبران کند به نقطه شروع شش ماهه دوم می رسد. اولین محدوده مقاومتی در راه پیشرو عدد ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی است و برای این که تکنیکالیست ها بگویند مسیر شاخص تغییر کرده است حداقل باید تا ۲۳درصد از موج قبلی یعنی حوالی ۱ میلیون ۳۲۸ هزار واحدی رشد را در شاخص شاهد باشیم.

در حال حاضر اندیکاتور Rsi  از خط روند نزولی خود خارج شده و این اندیکاتور هیجان فروشی را در نمودار نشان نمی دهد.

شاخص هم وزن هم که کمان در مسیر کانال نزولی خود قرار دارد، یکی دو روزی است که با کندل های مثبت مواجه شده است و با ادامه دادن به ایجاد روند مثبت می توان این انتظار را از شاخص هم وزن هم داشت که بالاتر از خط میانی کانال نزولی صعود کند.