آیا آنچه در سال گذشته به عنوان حباب بازار گفته می‌شد، به طور کامل تخلیه شده است؟ یا هنوز اصلاح بیشتری در راه بازار است؟ «حسین عبده تبریزی» در گفت و گویی با اکوایران به این سوال پاسخ داده است. این صاحب‌نظر ارشد مالی، آینده بازارهای دیگر پس از مذاکرات را نیز بررسی کرده است.

عبده تبریزی در خصوص بازار سهام اعتقاد دارد افت و اخیر دو سال اخیر در بازار سهام سهامداران حرفه ای و آماتور را محافظه کار کرده است و در برابر نظام قیمت محتاط تر شده اند. او درک خود از بازار سرمایه در شرایط کنونی را این گونه توصیف می کند: با توجه به افزایش قیمت ها در یک سال گذشته بازار سرمایه به جهت بنیادی قوی است و قیمت های کنونی در بازار سهام قابل قبول هستند.

او یکی از مشکلات کنونی بازار سهام را تعداد معامله گر می داند و اعتقاد دارد باید طبقه بندی جدید در بازار سهام ایران انجام شود. این بازار ۵ میلیون معامله گر لازم ندارد اما ۵ میلیون سرمایه گذار قطعا لازم دارد. او خواستار توجه به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار شد تا مردم عادی مستقیم وارد بازار نشوند.

عبده پیشنهاد داد پس از آنکه امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم شکل بگیرد باید تا یک سقف مشخص اصل سرمایه مردم در بورس ضمانت شود تا علاوه بر اطمینان سرمایه گذاران خرد موجب تعدیل نوسان در بازار به دلیل احتیاط بیشتر مدیران صندوق ها شود.

او در خصوص آینده بازارهایی نظیر مسکن، ارز، سهام با توجه به مذاکرات هسته ای در هشت آذر اعتقاد دارد: این سناریو با قیمت ارز ارتباط مستقیم دارد. او در عین حال درباره بازار سهام علاوه بر ارز به شرایط قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی نیز توجه داشت.

اگر می‌خواهید تصویری از آینده بازارها داشته باشید، این گفتگو را از دست ندهید.